Marija Ribič

 

Vodstvo

Marija Ribič kot direktorica vodi in zastopa podjetje J&M RIBIČ, d.o.o.

S svetovanjem na področju računovodstva in davkov za mala podjetja in samostojne podjetnike se je začela ukvarjati kot samostojna podjetnica leta 1989. Pred tem si je pridobila izkušnje na področju računovodstva, financ, planiranja in analiz v gospodarstvu in negospodarstvu ter izkušnje na področju inšpekcijskega nadzora v takratni Službi družbenega knjigovodstva.

Pri svojem delu izhaja iz poznavanja stroke in poklicnoetičnih norm v svojem poklicu. Velik poudarek namenja nenehnemu izobraževanju in usposabljanju ter skrbi za dobre medčloveške in poslovne odnose v podjetju in v razmerju do poslovnega okolja.

Od ustanovitve je članica Društva davčnih svetovalcev Slovenije. Izobražuje se v okviru programov Slovenskega inštituta za revizijo, in sicer na področju računovodstva, davkov in revizije. Pridobila si je strokovne nazive preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in državni notranji revizor.

Zaposlena je bila tudi v državni upravi, in sicer na Ministrstvu RS za obrambo kot državna sekretarka, odgovorna za proračun in nabave, v Uradu predsednika Vlade RS kot namestnica generalne sekretarke Vlade RS in v javnem podjetju Pošta Slovenije kot generalna direktorica.